یا هو

یک دقیقه چند نفر رو خوشحال کنیم، قربةً إلى اللَّه...

ویدئوها

بریم ویدئوها سید جلال رو ببینیم...

آهنگ ها

بزن بریم موزیکا سیدجلال رو بشنویم...

تصاویر

بریم تصاویر سید جلال رو ببینیم...